miércoles, 16 de febrero de 2011

1ª SESSIÓ APADRINAMENT LECTOR 6 - 1


Signatura de CONTRACTES LECTORS i entrega dels CARNETS LECTORS a padrins/es i fillols/es.

APADRINAMENT LECTOR 6 - 1

“APADRINAMENT LECTOR”

CURS 2010/2011

ESCOLA LLORENS ARTIGAS


Descripció de l'activitat:
Els i les alumnes de 6è de Primària fan de padrins i padrines lectors/es als alumnes de 1r de Primària.


Objectius de l’activitat
:

-Promoure situacions comunicatives i establir relacions de coneixement mutu entre alumnes de diferent nivell .

-Motivar el gust per llegir i millorar el nivell lector dels alumnes.

-Promoure el guiatge, en l’activitat lectora, dels alumnes més experts als alumnes en procés d’aprenentatge.

Procediment de l’activitat
:

- És una activitat que s’inicia a mitjans del segon trimestre i es realitza un cop per
setmana.

- Els nens i nenes d’ambdós nivells es reparteixen en sis grups, els quals s’ubiquen en sis espais diferents amb el guiatge d’un professor/a.

- Abans d’iniciar-se l’activitat, s’estableixen les parelles padrins/es-fillols/es i es treballa amb els alumnes el significat i la responsabilitat d’aquestes figures. Després uns i altres signen un contracte en el que adquireixen un seguit de compromisos

- Abans d’acabar la sessió, cada parella ha de fer el seguiment de l’activitat mitjançant un carnet de lector/a, en el qual els padrins escriuen les anotacions positives del procés lector del seu corresponent fillol/a.

- En acabar el curs es fa una valoració de l’activitat que s’inclou en la Memòria del centre.

- És important fer una selecció de llibres adequada als alumnes de cada grup.